News

Englanders Scholarship Board Albania

Englanders Scholarship Board Albania

30 contestants for 10 scholarships Access to best British boarding schools Candidates have to demonstrate high academic ability. Maths and English tests apply. The scholarships are awarded on merit only Transparent rounds of selection   Apply NOW TOTAL COST 30.000 /...

Ready for the self check Covid test?

Ready for the self check Covid test?

Britain recovers from Covid – a country feeling healthy again  ESBA Chair, Stuart Nicholson, reports on the UK’s experience since the start of the pandemic and very positive latest news.     Britain has a very long tradition of individual freedom from state...

Tribu’ja e fortë dhe e madhe – NANAIMO

Tribu’ja e fortë dhe e madhe – NANAIMO

Nihuni me shkollën e mesme publike NANAIMO Ladysmith Kur mendojme të studiojme jashtë vendit, faktorët që konsiderojmë janë: Edukim Cilësor dhe i njohur ndërkombëtarisht, Kosto e perballueshme rreth 50% me ekonomike sesa UK apo USA.Një destinacion i sigurt Mjedis...

Ruajtja e shëndetit mendor në botën e koronavirusit

Ruajtja e shëndetit mendor në botën e koronavirusit

Dielli po shkëlqen dhe nuk ju lejohet të dilni nga shtëpia. Ju keni studiuar shumë për muaj të tërë dhe tani nuk ka provime. Prindërit tuaj janë jashtëzakonisht të zënë, por ata nuk po shkojnë në punë. Gjatë kësaj periudhe të vështirë, një nga shqetësimet që është...

UK Scholarship competition

UK Scholarship competition

ESBA Chair Interview Stuart Nicholson Alumnus of the Universities of Oxford, Cambridge and Edinburgh Why Albania? Albania is a fascinating country.  Under its dictatorship, Albania was famous in Britain because it was such a closed country – we knew less about Albania...

Shkollë e mesme në Kanada – Port Alberni District

Shkollë e mesme në Kanada – Port Alberni District

Port Alberni District është një qytezë e mrekullueshme që shtrihet në mes te ishullit te Vancouver. Shkolla e mesme e këtij komuniteti përfaqëson fjalën e fundit të teknologjisë me një investim prej 58 milion dollarësh Kanadez i përfunduar rreth 7 vite më parë....